Welkom bij de Vereniging van Officieren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee

De Vereniging draagt de naam "Vereniging van Officieren van het Wapen der Koninklijke Marechaussee" en heeft als doelstelling het bevorderen van de saamhorigheid onder de leden en het handhaven van de traditie van het Wapen der Koninklijke Marechaussee.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het zoveel mogelijk bevorderen van het onderling contact onder meer door het organiseren van bijeenkomsten, excursies etc. Het jaarlijks terugkerend Koninginnebal in de maand april is hier een bekend voorbeeld van.

De vereniging bestaat sinds 1 januari 1952, heeft ongeveer 600 leden en heeft haar zetel in Den Haag. Jaarlijks wordt op of omstreeks de verjaardag van het Wapen der Koninklijke Marechaussee (26 oktober) een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslagen uit en legt rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid.

De intentie is d.m.v. deze internetsite meer bekendheid te geven aan de vereniging, specifieke informatie aan de leden te verschaffen en directe communicatie met de vereniging en tussen bestuur en leden eenvoudiger te maken.